คลื่นวิทยุกำจัดด้วงงวงข้าว

กรกฎาคม 08, 2014, 12:56:53 PM โดย chowna
0
1862
   ด้วงงวงข้าว...เป็นแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งใน การทำลายผลผลิต ของข้าว ได้สร้างความเสียหายแก่เกษตรมาอย่างต่อเนื่อง...ส่วนใหญ่มักจะ แก้ปัญหาด้วยการใช้สารเคมี ซึ่งอาจตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
   ปัจจุบัน อาหารปลอดภัยเป็นที่นิยมในสังคม มากขึ้น การใช้วิธีการเดิมๆจึงเป็น การสวนกระแสความต้องการเพราะมีผลกระทบต่อสุขอนามัย และอาจเชื่อมโยงไปถึงประเด็นอื่นๆได้ รวมถึงสิ่งแวดล้อมและปัญหาในทางการตลาด

รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ อาจารย์ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ และ ดร.แสงทิวา สุริยงค์ จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงทำการ วิจัยพัฒนาเครื่องกำจัดด้วงงวงข้าวและไข่ของด้วงงวงข้าว ด้วยการใช้ความร้อนจากเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency : RF)


ทีมนักวิจัยกับเครื่องกำจัดด้วงงวงข้าว

ซึ่งเครื่องนี้ประกอบด้วยระบบกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุ สร้างความเข้มของสนามไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3KV/m ที่ความถี่ 27 MHz โดยมีชุดขยายกำลังคลื่น RF ต่อเข้ากับห้องให้ความร้อน (RF Chamber) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ข้าวก่อนเข้าและระบายความชื้นและนำลมร้อนกับมาใช้ใหม่โดยผ่านระบบการลำเลียงวัตถุดิบและท่อแนวตั้งที่ทำจากวัสดุ

ที่ทนต่อคลื่นวิทยุกำลังสูงได้และผ่านเข้าสู่ห้องให้ความร้อน ซึ่งมีระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งการวัดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ขณะให้ความร้อน ซึ่งควบคุมอุณหภูมิแบบ PID Control

เครื่องต้นแบบ ที่ทีมงานวิจัยสร้างขึ้นมานี้ได้ใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิ 50 C นาน 0 ถึง 1 นาที สามารถกำจัดด้วงงวงข้าวในระยะไข่ หนอน และดักแด้ ที่ปนเปื้อนในข้าวสารได้อย่างสมบูรณ์

คือ...แมลงมีการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ขณะข้าวยังคงมีคุณภาพทางกายภาพคงเดิม โดย สีของข้าวสารไม่มีการเปลี่ยนแปลง คุณภาพการหุงต้มของข้าวสารไม่แตกต่าง ไปจากข้าวสารที่ก่อนทำการทดลอง

จึงถือว่า...การกำจัดด้วงงวงข้าวและไข่ของด้วงงวงข้าว โดยใช้ความร้อนจากเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ เป็น ความสำเร็จของทีมงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มช. อีกหนึ่งโครงการ...แห่งปี 2556...!!

โดย ดอกสะแบง นสพ.ไทยรัฐ« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 08, 2014, 12:58:35 PM โดย chowna »

ยังไม่มีความคิดเห็น