ข้าวโภชนาการ

กรกฎาคม 03, 2014, 08:14:26 PM โดย chowna
0
1953
ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่
http://brrd.in.th/library/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=37

เนื้อหา
การคัดเลือกข้าวอาบรังสีทีมีโปรตีนสูงและธาตุเหล็กสูง-โฟเตทต่ำ, ผลของการจัดการฟางต่อการสะสมธาตุเหล็กในเมล็ดข้าว และคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ ทางเคมีรวมทั้งโภชนาการของข้าวสายพันธุ์ดี

โดย : สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
ปีที่พมพ์ : 2552
ISBN : 978-974-403-605-6
ยังไม่มีความคิดเห็น