ข้าวตอซัง

กรกฎาคม 03, 2014, 08:09:20 PM โดย chowna
0
1767

เกี่ยวกับเรื่อง พัฒนาการของการปลูกข้าว, กลไกการพัฒนาตายอดเป็นต้นข้าวตอซัง, ลักษณะเกษตรของข้าวตอซัง, วิจัยและพัฒนาการปลูกข้าวตอซังแบบไม่ข่มตอซัง, วิจัยและพัฒนาการปลูกข้าวตอซังแบบข่มตอซัง, วิจัยและพัฒนาการปลูกข้าวตอซังแบบล้มตอซัง, ผลผลิตข้าวที่ปลูกจากเมล็ดและข้าวตอซัง, การปลูกข้าวตอซังข้าวนาน้ำฝน, การปลูกข้าวตอซังเป็นอาหารสัตว์, การปลูกข้าวตอซังข้าวลูกผสม, หลักการปลูกข้าวตอซัง, แนวทางการวิจัยและพัฒนาการปลูกข้าวตอซัง, การปลูกข้าวแบบไม่เผาฟาง, บทสรุป

ปีที่พิมพ์ : 2546
โดย : นายทวี  คุปต์กาญจนากุล สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร (ปัจจุบันเป็นกรมการข้าว)
ยังไม่มีความคิดเห็น