ศูนย์รับข้อร้องเรียนปัญหาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

มิถุนายน 30, 2014, 11:59:20 PM โดย chowna
0
1409

ชาวนาที่ประสบปัญหาการซื้อ การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกฏหมายกำหนด สามารถร้องเรียนได้ที่กองตรวจสอบมาตรฐานข้าว กรมการข้าว โทร. 025-612-174 หรือ ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 50 แห่งทั่วประเทศ
ยังไม่มีความคิดเห็น