รู้จักและเขียนชื่อพันธุ์ข้าวให้ถูกต้อง

มกราคม 13, 2015, 01:34:23 PM โดย ไทบ้าน
0
2657
รู้จักพันธุ์ข้าวและการเขียนชื่อพันธุ์ข้าวให้ถูกต้อง
เราได้รู้จักพันธุ์ข้าวมากมายของกรมการข้าว อีกทั้งหลายๆ พันธุ์ได้มีการส่งเสริมการปลูกอย่างแพร่หลายเป็นที่นิยม บางพันธุ์เป็นพันธุ์ข้าวเฉพาะถิ่น แต่หลายครั้งที่มีเจ้าหน้าที่


และบุคคลหลายท่านเขียนชื่อพันธุ์ข้าวผิดเพี้ยนไปจากที่กรมการข้าวได้กำหนดตามหลักสากลไว้ แม้แต่การออกเสียงหลายพื้นที่ก็ยังอ่านหรือพูดผิดจนติดปาก เช่น ข้าวพันธุ์ กข6

เกษตรกรหลายคน เรียกว่า ขก6 เป็นต้น จึงขอนำเสนอชื่อพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวว่าเขียนในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างไรให้ถูกต้อง

ชื่อพันธุ์ข้าวพันธุ์รับรอง (ตัวอย่างบางพันธุ์)
- เก้ารวง (Gow Ruang)
- ขาวตาแห้ง 17 (Khao Tah Haeng 17)
- ขาวปากหม้อ (Khoao Pahk Maw 148)
- ขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105)
- ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี (Khao' Jow Hawm Suphan Buri)
- ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 (Khao' Jow Hawm Khlong Luang 1)
     ก ใช้ตัว G ถ้า ก เป็นตัวสะกดให้ใช้ตัว k และ
     ตัว k ใช้กับคำว่าข้าว  เขียนว่า Khao' โดยมีเครื่องหมาย ' ด้วย เพื่อให้มีเสียงสูงขึ้นให้แตกต่างกับคำว่า ขาว เขียนว่า Khao ซึ่งมีในชื่อพันธุ์ข้าวไทย
- ซิวแม่จัน (Sew Mae Jan)
- ชุมแพ 60 (Chum Phae 60)
- จำปาดะ (Jampah Da)
- เหลืองใหญ่ (Leung Yai)
- สุพรรณบุรี 1 (Suphan Buri 1)
- สุพรรณบุรี 2 (Suphan Buri 2)
- กข6 (RD6)
- กข10 (RD10)
- กข15 (RD15)
   ชื่อพันธุ์ กข เขียนโดยไม่มีจุดตามด้วยตัวเลขโดยไม่เว้นวรรค โดยตัวเลขที่เขียนตามถ้าเป็นเลขคี่หมายถึงข้าวเจ้า และเลขคู่เป็นข้าวเหนียว
- เหนียวสันป่าตอง (Niaw San-pah-tawng)
- เหนียวแพร่ (Niaw Phrae)
- เหนียวอุบล 1 (Niaw Ubon 1)
- สะเมิง 1 (Samerng 1) [ ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ ]
- สะเมิง 2 (Samerng 2) [ ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ ]
- ฝาง 60 (Fahng 60) [ ข้าวสาลี ]
- ก.วก. 1 (DOA 1) [ ข้าวจาพอนิคาหรือข้าวญี่ปุ่น ]
- ก.วก. 2 (DOA 2) [ ข้าวจาพอนิคาหรือข้าวญี่ปุ่น ]

การเขียนชื่อพันธุ์ข้าวจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ถือตามแบบของ Miss Loretta Johnson ซึ่งเป็นเลขานุการของ Dr.H.H.Love ได้เป็นผู้จัดทำไว้ โดยการกำหนดวิธี

เทียบเสียงพยัญชนะและสระของไทยให้ตรงกับอักษรและเสียงภาษาอังกฤษมากที่สุด

สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร 2542 (ปัจจุบันเป็นสำนักวิจัยข้าว กรมการข้าว)
ยังไม่มีความคิดเห็น