คนไทยปลูกข้าวมานานแค่ไหน

มกราคม 12, 2015, 02:43:47 PM โดย chowna
0
1680
ประวัติศาสตร์และร่องรอยที่เกี่ยวกับข้าวนั้นมีหลายแห่ง ในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวยืนยันได้ว่า ข้าวนั้นอยู่คู่กับประวัติศาสตรร์ของข้าวไทยมามากกว่า 6000กว่าปีแล้ว  โดยการค้นพบร่องรอยของข้าวในประเทศไทยมีดังต่อไปนี้1.ได้ค้นพบดินที่ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งภายในดินนั้นมีส่วนผสมของแกลบข้าวผสมอยู่ ซึ่งถูกค้นพบที่ อำเภอโนนนกทา ตำบลบ้านโคก อำเภอภูเวียง จ.ขอนแก่น
2.ถ้ำ ปุงฮุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบเมล็ดข้าวที่เชื่อได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
3.พบถ่านดิน รอยแกลบของเครื่องปั้นดินเผาที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
4.พบหลักฐานของดอกข้าวป่า ที่ถ้ำเขาทะลุ จังหวัดกาญจนบุรี อายุประมาณ 2,800 ปี
5.ภาพเขียนที่ถ้ำผนังหิน ที่ผาหมอนน้อย อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่เป็นเป็นรูปจารึกภาพควาย ข้าว และการปลูกข้าว ซึ่งมีอายุประมาณ 6000 ปีมาแล้ว
6.นอกจากนี้ยังค้นพบภาพเขียนตามฝาผนังที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกข้าว จากโบราณสถานทั้ง 108 แห่ง จาก 39 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย

บรรพชนคนอุษาคเนย์กินข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนกันหมดเมื่อหลายพันปีมาแล้วราว 5,000 ปีมาแล้ว บรรพชนคนอุษาคเนย์เริ่มปลูกข้าว แล้วกินข้าวเป็นอาหาร นักโบราณคดีขุดพบเปลือกข้าว ทั้งที่ถ้ำปุงฮุง จ. แม่ฮ่องสอน และที่โนนนกทา ต. บ้านโคก อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น  เปลือกข้าวที่ขุดได้จากถ้ำปุงฮุง จ. แม่ฮ่องสอน แสดงรอยแตกแบบเดียวกับเปลือกข้าวที่แตกจากการตำแล้วฝัดเอาเปลือกออก

ข้าวพันธุ์ดึกดำบรรพ์ที่บรรพชนคนอุษาคเนย์กินครั้งแรกๆ  เรียกอย่างปัจจุบันว่า ข้าวเหนียวเมล็ดใหญ่ ที่งอกงามบนที่สูง กับข้าวเหนียวเมล็ดป้อม ที่งอกงามบนที่ลุ่ม

นอกจากกินข้าวเป็นอาหารหลักแล้ว ผู้คนยุคนี้ยังแสวงหาของกินจากความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติของอุษาคเนย์ด้วย จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่ามีกระดูกสัตว์และซากพืชพันธุ์หลายหลากเป็นอาหารในยุคนั้น« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 12, 2015, 05:59:36 PM โดย ไทบ้าน »

ยังไม่มีความคิดเห็น