ข้าวของพ่อ-กระทรวงวัฒนธรรม

สิงหาคม 06, 2014, 10:15:31 AM โดย chowna
0
2156
หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ ๖๐ ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
“ข้าว” เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย ข้าวเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตไทยมายาวนาน พระมหากษัตริย์ไทยทรงตระหนักถึงความสำคัญของชาวนาไทยที่มีอาชีพหลัก คือ ทำนา ปลูกข้าว ได้พระราชทานความช่วยเหลือ คำแนะนำตลอดมาและได้โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูราชประเพณีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และกำหนดเป็นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือเป็นพระราชพิธีที่เป็นสิริมงคล สร้างกำลังใจแก่ชาวนาผู้ปลูกข้าวเป็นอย่างมาก


กระทรวงวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเรื่อง “ข้าวของพ่อ” จะช่วยให้คนไทยได้ศึกษาเรียนรู้ ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าความสำคัญของข้าวเป็นอย่างดี ประการสำคัญคือ ทำให้เข้าใจความหมายของ “ข้าวของพ่อ” ได้อย่างลึกซึ้ง ชัดเจนและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่
http://issuu.com/phanaphrai/docs/rice_thai

หนือดาวน์โหลด PDF file ที่
http://loveplant.files.wordpress.com/2012/07/ข้าวของพ่อ.pdf

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
ข้าวของพ่อ
กรุงเทพมหานคร   :   สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,   ๒๕๕๓
๑๗๖   หน้า
ISBN   978-616-543-043-2« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 06, 2014, 10:18:14 AM โดย chowna »

ยังไม่มีความคิดเห็น