การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย

กรกฎาคม 16, 2014, 11:55:47 PM โดย chowna
0
1942
เอกสารวิชาการ การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย
เรียบเรียงโดย ดร.อิทธิพงศ์  มหาธนเศรษฐ์
เอกสารเล่มนี้ เป็นการสังเคราะห์จากงานวิจัย เรื่อง "การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย"
โดย สถาบันคลังสมองของชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


เอกสารวิชาการ การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย
ISBN 978-616-202-922-6


ดาวน์โหลดได้ที่ :)
http://www.trf.or.th/index.php?option=com_attachments&task=download&id=778
ยังไม่มีความคิดเห็น