สร้างสุขชุมชนเข้มแข็งร่วมอนุรักษ์และแปรรูปข้าวพื้นถิ่น

กรกฎาคม 08, 2014, 01:21:54 PM โดย chowna
0
1620
"ข้าวเหลืองปะทิว" เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ปลูกครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2340 โดยในปี พ.ศ.2400 ได้มีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังพื้นที่อื่นๆ จนถึงปี พ.ศ.2508 ได้รับการพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง ชื่อ ข้าวพันธุ์เหลืองปะทิว 123 โดยได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication-GI ) ที่สามารถบ่งบอกได้ว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ ในปี 2551


ข้าวพันธุ์ เหลืองปะทิว 123

   คุณครูนงคราญ คล้ายชูช่วย ครูที่ปรึกษาโครงการ "ศูนย์การเรียนรู้ข้าวเหลืองปะทิวเพื่อการอนุรักษ์และแปรรูป" โรงเรียนปะทิววิทยา กล่าวว่า "เมื่ออินทัชเข้ามาช่วยสนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ ทำให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้นอกเหนือจากภายในโรงเรียน โดยได้ขยายออกสู่สถาบันการศึกษาอื่นๆ และชุมชนต่างๆ กว้างขวางมากขึ้น เดิมโครงการของโรงเรียนจะเน้นการอนุรักษ์ปลูกข้าวเหลืองปะทิวแต่เพียงอย่างเดียว การมีศูนย์การเรียนรู้ฯ ภายใต้โครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช ทำให้มีการเพิ่มศักยภาพของเยาวชนและชุมชน และพัฒนาการแปรรูปจากข้าวสารธรรมดาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ มากมาย เช่น ขนมจีน ขนมข้าวตู ขนมชมดาว และคุกกี้ ที่ทำมาจากข้าวเหลืองปะทิว ซึ่งนักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพหารายได้เสริมช่วยผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
ยังไม่มีความคิดเห็น