ภาคเหนือ
รู้จักและเขียนชื่อพันธุ์ข้าวให้ถูกต้อง
รู้จักและเขียนชื่อพันธุ์ข้าวให้ถูกต้อง
รู้จักพันธุ์ข้าวและการเขียนชื่อพันธุ์ข้าวให้ถูกต้องเราได้รู้จักพันธุ์ข้าวมากมายของกรมการข้าว อีกทั้งหลายๆ พันธุ์ได้มีการส่งเสริมกา...

เมื่อ มกราคม 13, 2015, 01:34:23 PM
ข้าวเพิร์ล พอว์ ซาน Pearl Paw San Rice ของเมียนมาร์
ข้าวเพิร์ล พอว์ ซาน Pearl Paw San Rice ของเมียนมาร์
ไม่เคยคิดเลยว่า ไปพม่าแล้วต้องซื้อข้าวสารกลับมา เคยได้ยินว่า พม่ามีข้าวหอมพันธุ์ดีที่เลิศรสกว่าข้าวหอมมะลิบ้านเราแต่ไม่เคยลิ้มลอง ...

เมื่อ ธันวาคม 29, 2014, 11:02:30 AM
ข้าวเหนียวเขาวงหนึ่งในพันธุ์ข้าวราคาสูงข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์
ข้าวเหนียวเขาวงหนึ่งในพันธุ์ข้าวราคาสูงข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์
ข้าวเหนียวเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์หนึ่งในพันธุ์ข้าวที่ราคาสูงในตลาดจังหวัดวางแผนเพิ่มผลผลิต ข้าวเหนียวเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ หนึ่งใน...

เมื่อ กรกฎาคม 11, 2014, 09:24:18 PM
ข้าวหอมดงจังหวัดชัยภูมิ
ข้าวหอมดงจังหวัดชัยภูมิ
ผลงานวิจัยข้าวหอมดงที่ประสบความสำเร็จ พร้อมเตรียมขยายพันธุ์ออกต่างจังหวัด เพิ่มผลผลิตรให้ได้ในปริมาณมาก และเตรียมเสนอเป็นข้าวพื้นเ...

เมื่อ กรกฎาคม 09, 2014, 11:54:34 AM
สร้างสุขชุมชนเข้มแข็งร่วมอนุรักษ์และแปรรูปข้าวพื้นถิ่น
สร้างสุขชุมชนเข้มแข็งร่วมอนุรักษ์และแปรรูปข้าวพื้นถิ่น
"ข้าวเหลืองปะทิว" เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ปลูกครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2340 โดยในปี พ.ศ.2400 ได้มีการขยายพื้...

เมื่อ กรกฎาคม 08, 2014, 01:21:54 PM
ข้าวไผ่เมืองจีน
ข้าวไผ่เมืองจีน
ข้าวไผ่ เป็นอย่างไร ต้องแวะไปดูที่ประเทศจีนครับ เพราะยังไม่เคยปรากฏมีที่ไหนมาก่อนเลยข้่าวไผ่ข้าวไผ่เป็นข้าวผสมข้ามสายพันธุ์ ที่เกิ...

เมื่อ กรกฎาคม 07, 2014, 09:27:47 PM
มธ.คิดข้าวหอมมะลิพันธุ์ใหม่ เพิ่มผลผลิต 2 เท่า
มธ.คิดข้าวหอมมะลิพันธุ์ใหม่ เพิ่มผลผลิต 2 เท่า
ขาวหอมมะลิ KDML 105'10GR-TU-90-10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ.เผยโฉม ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรให้ผลผลิตมากกว่...

เมื่อ กรกฎาคม 04, 2014, 12:51:40 AM
ขุดพบข้าวสาลีสมัยก่อนคริสต์ศักราชในซินเจียง บางส่วนยังเป็นสีทองอยู่
ขุดพบข้าวสาลีสมัยก่อนคริสต์ศักราชในซินเจียง บางส่วนยังเป็นสีทองอยู่
สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเขตถูหลู่ฟันเขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียงระบุว่า ไ...

เมื่อ กรกฎาคม 04, 2014, 12:08:12 AM
ส่งเสริมชาวนาภาคเหนือปลูกข้าวญี่ปุ่นเจาะตลาดอาเซียน
ส่งเสริมชาวนาภาคเหนือปลูกข้าวญี่ปุ่นเจาะตลาดอาเซียน
รายงานพิเศษ : กรมการข้าวส่งเสริมชาวนาภาคเหนือปลูกข้าวญี่ปุ่น เจาะตลาดอาเซียน พร้อมเล็งวิจัยพันธุ์ใหม่เพิ่มปัจจุบันธุรกิจอาหารญี่ปุ...

เมื่อ กรกฎาคม 03, 2014, 11:44:11 PM
ระบบนิเวศอีสาน : ความหลากหลายพันธุกรรมข้าว
ระบบนิเวศอีสาน : ความหลากหลายพันธุกรรมข้าว
อีสานเป็นพื้นที่ราบสูงที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศ นั่นคือมีพื้นที่ประ มาณ 105 ล้านไร่ หรือ 1 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศไทยทั้งห...

เมื่อ มิถุนายน 30, 2014, 06:59:42 AM