วัฒนธรรมข้าว
คนไทยปลูกข้าวมานานแค่ไหน
คนไทยปลูกข้าวมานานแค่ไหน
ประวัติศาสตร์และร่องรอยที่เกี่ยวกับข้าวนั้นมีหลายแห่ง ในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวยืนยันได้ว่า ข้าวนั้นอยู่คู่กับประวัติศาสตรร์ของข้าวไ...

เมื่อ มกราคม 12, 2015, 02:43:47 PM
ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งอพยพมาจากเวียงจันทร์ สมัยพระบาทสมเด็จพระน...

เมื่อ กรกฎาคม 09, 2014, 09:21:12 PM
ข้าวห่อกาบหมาก อิ่มอร่อยกับภูมิปัญญาไทยใส่ใจโลก
ข้าวห่อกาบหมาก อิ่มอร่อยกับภูมิปัญญาไทยใส่ใจโลก
ภาชนะที่เราเอาไว้ใช้ใส่อาการการกินนั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นจาน ชาม ถ้วย หม้อ ฯลฯ หรือในปัจจุบัน หากซื้ออาหารกลับบ้านก็นิยมใส่ถ...

เมื่อ กรกฎาคม 09, 2014, 10:56:32 AM
ความรู้เรื่องข้าว โดย กิเลน ประลองเชิง
ความรู้เรื่องข้าว โดย กิเลน ประลองเชิง
เรื่องข้าว...ในสมัยพุทธกาล เจ้าชายในวงศากยะ ถูกถามว่าข้าวมาจากไหน องค์หนึ่งตอบว่า ข้าวมาจากนา อีกองค์ว่าข้าวมาจากยุ้ง ฯลฯ องค์สำคั...

เมื่อ กรกฎาคม 04, 2014, 01:12:01 PM
ตำนานข้าวคนไท
ตำนานข้าวคนไท
ในจำนวนตำนานข้าวของคนไท ทั้งไทดำ ไทขาว ลาว และอีสาน หลายสำนวน ศิราพร ณ ถลาง เขียนไว้ในหนังสือชนชาติไท ในนิทาน (สำนักพิมพ์มติชน 254...

เมื่อ กรกฎาคม 04, 2014, 12:55:52 AM
ประเพณีสู่ขวัญข้าวหรือบุญคูณลานหรือบุญคูณข้าว (บุญเดือนยี่)
ประเพณีสู่ขวัญข้าวหรือบุญคูณลานหรือบุญคูณข้าว (บุญเดือนยี่)
ความหมายของคำว่า "คูณลาน" หมายความว่าเพิ่มเข้า หรือทำให้มากขึ้นส่วนคำว่า "ลาน" คือสถานที่สำหรับนวดข้าว การนำข้...

เมื่อ กรกฎาคม 02, 2014, 09:33:31 PM
ปั้นข้าวพันก้อนงานประเพณีช่วงวันวิสาขถวายเป็นพุทธบูชาที่ศรีสะเกษ
ปั้นข้าวพันก้อนงานประเพณีช่วงวันวิสาขถวายเป็นพุทธบูชาที่ศรีสะเกษ
ที่วัดจอมพระ บ้านจอม ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ นายประภาสชัย นามวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เป็นประธานเปิดงานบุญประ...

เมื่อ มิถุนายน 30, 2014, 11:32:05 PM
ห่อข้าวปลูก กรรมวิธีเก็บรักษาและเตรียมพันธุ์ข้าวของชาวนาภาคอีสาน
ห่อข้าวปลูก กรรมวิธีเก็บรักษาและเตรียมพันธุ์ข้าวของชาวนาภาคอีสาน
ฤดูทำนาชาวนาก็จะคัดเลือกพันธุ์ข้าวไว้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกในฤดูต่อไป ชาวนาภาคอีสานมีวิธีเก็บรักษาข้าวปลูก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้อ...

เมื่อ มิถุนายน 27, 2014, 12:39:31 PM